V utorok 5.12 sa v Univerzitnom vedeckom parku Technicom Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil prvý ročník súťaže nápadov Poloniny na túre. Do Ideathonu sa v dvoch kategóriách študenti a dospelí zapojilo 11 nápadov zlepšujúcich fungovanie národného parku. Ich tvorcovia prezenčne i online predstavili svoje koncepty smerujúce k lepšej ochrane a udržateľnosti prírody ako i k atraktívnejšej turistike pred odbornou komisiou a celkovo asi 50 prítomnými. Veríme, že sa práve odštartovala tradícia pekného podujatia, ktoré bude, podobne ako spolupráca TUKE s Národným parkom Poloniny pokračovať a rásť. Viac o podujatí sa dozviete na www.poloninynature.sk.