sep 21, 2022 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Prvý ročník kooperačných stretnutí pre firmy počas SlovakiaTech

Univerzitný vedecký park Technicom, ktorý je partnerom Enterprise Europe Network na Slovensku, poskytol slovenským podnikateľom priestor na osobné aj hybridné B2B stretnutia so zahraničnými partnermi. Podujatie s názvom SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022, spoluorganizovalo aj niekoľko zahraničných partnerov Enterprise Europe Network, ktorí zabezpečovali účasť z krajín ako je Španielsko, Rumunsko, Ukrajina ale aj Taiwan.

 

Medzinárodná účasť

Podujatia sa zúčastnilo celkom 52 účastníkov z deviatich krajín sveta, pričom najväčšie zastúpenie predstavovali malé a stredné podniky. Celkovo došlo k 35 bilaterálnym stretnutiam, ktoré viedli alebo môžu viesť k ďalšej spolupráci.

Heslami konferencie boli udržateľnosť, konektivita a dlhovekosť, ale účastníci B2B stretnutí mali možnosť prepojenia s partnerom z akejkoľvek oblasti. Podnikateľom bola k dispozícii osvedčená platforma B2Match, ktorá umožňuje odprezentovať svoj profil, zadávať dopyt a ponuku a naplánovať a sprostredkovať stretnutie, či už osobne alebo virtuálne.

Viac informácií môžete nájsť na stránke slovakiatech.b2match.io.