30. januára bol organizovaný v rámci akceleračného pobytu startupov v Startup centre v priestoroch UVP TECHNICOM workshop s názvom Projektový manažment pre startup. Workshop bol venovaný štyrom oblastiam profesionálneho riadenia projektov: 1. Prínosy, 2. Kvalita 3. Plánovanie 4. Riadenie rizík.

Podstatným prvkom pri spúšťaní akejkoľvek aktivity či projektu je  uvedomiť opodstatnenie aktivity (projektu). Teda je potrebné porovnať (a neustále porovnávať) predpokladané náklady (financie, prácu) a prínosy projektu. Kvalita výstupov projektu musí byť vopred definovaná nie iba predpokladaná. V súčasnej dobe je veľa povrchnosti, ak chceme budovať značku je potrebné vsadiť na kvalitu a etiku.

Pri plánovaní projektu je vhodné postupne spresňovať aktivity, ktoré je potrebné v najbližšom období (etape) uskutočniť. Riadenie rizík (udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť a môžu mať záporný dopad) je podstatnou úlohou každého manažéra. „Lepšie je sa báť, ako sa zľaknúť.“ Dynamika a proaktivita manažéra a členov tímu rozhoduje o úspechu či neúspechu projektu.

Lektor:

Rudolf Christopher Takáč je  lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Medzi jeho publikačné aktivity patrí sada prednášok z oblasti riadenia rizík a kniha UZDA NA PROJEKT.  Prednášal na seminároch vo Viedni a Zurichu a na svetovom kongrese IPMA v Roterdame. V súčasnej dobre pracuje v spol. 2BCognitus.