Jeden z ďalších workshopov akceleračného programu startup centra TUKE, bol venovaný problematike úvodu do Projektového riadenie.  Workshop viedol skúsený  lektor Rudolf Takáč. Svojim  profesionálnym a ľudským prístupom priblížil startupistom význam projektového a strategického riadenia  a vysvetlil akú rolu má manažér v súčasnosti.

Pozornosť venoval agilnému prístupu riadenia projektov. Počas workshopu sa riešili aj konkrétne prípadové štúdie, na základe ktorých bolo možné lepšie pochopiť prednášanú problematiku a jej praktické využitie. Lektor prezentoval okrem teoretických znalostí aj bohaté skúsenosťami z vlastnej praxe.

Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. Zakladateľ konzultačnej spoločnosti 2BCognitus. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.sk a www.managerport.com (vyše 850 príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sada štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.