Po júlovom štarte  15. akceleračného programu startupov Startup centra UVP TECHNICOM sme sa po krátkej prestávke v stredu 28.9.2022 opäť stretli na workshope Projektové riadenie, ktorý viedol skúsený lektor Rudolf Christopher Takáč.

Workshop bol venovaný úvodu do problematiky riadenia projektov – od  nápadu až po hodnotný produkt/službu. Preberané témy:

  • Neustále odôvodnenie opodstatnenosti realizovať úvodný nápad
  • Motivácia a riadenie tímu
  • Samomanažovaný tím a manažér ako líder
  • Riadenie rizík pred a počas uskutočňovania projektu

Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o agilný prístup. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu/produktu/služby.  Motivácia musí byť na individuálnej úrovni – motivácia jednotlivca na základe jeho motivačných faktorov.

V priebehu workshopu sa účastníci oboznámili so základnými mechanizmami projektového riadenia – od klasického delegovania úloh k samomanažovanému tímu.

Úspešný manažér/ka pozná dôležitosť riadenia rizík pred aj počas realizovania projektu. Dokáže sa sústrediť nielen na identifikáciu rizík, ale aj na dôsledné uskutočnenie odpovedí na podstatné riziká.

Rudolf Christopher Takáč je lektor a kouč v oblasti projektového a strategického riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.skwww.managerport.com (vyše 1000 odborných príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sadá štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich, Praha) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.