Projekt „Boosting Widening Digital Innovation Hubs“ (BOWI) je projektom financovaným Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Cieľom projektu je podporovať prostredníctvom digitálnych inovačných hubov (DIH), malé a stredné podniky k implementácií a využívaniu technológií SAE a I4MS. Hlavným zámerom projektu je vytvoriť sieť DIH podporujúcu spoluprácu medzi rozvíjajúcimi sa DIH v regiónoch, kde technológie SAE a I4MS nie sú dostatočne rozšírené a dostupné, a rozvinutými DIH, ktoré majú s týmito technológiami bohaté skúsenosti.

V rámci projektu BOWI sa TUKE podarilo získať finančnú podporu pre rozvoj inovačných aktivít smerom k technológiami SAE a I4MS. V rámci projektu bude pripravený biznis model a portfólio služieb DIH TECHNICOM, rozvinie sa spolupráca s ďalšími DIH (vďaka ktorej môžu lokálne MSP získať prístup na európske trhy) a skvalitní sa podpora akcelerácie podnikania a start-upov. Projekt bude trvať 21 mesiacov, bude rozdelený na dve etapy (príprava podporných mechanizmov a samotná podpora MSP s prístupom k technológiám) a bude ho implementovať UVP TECHNICOM.