Téma Produktový manažment – úvod – bola náplňou workshopu, ktorý organizoval UVP TECHNICOM v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov. Workshop viedol skúsený produktový manažér Ján Koscelansky.

Jedným z dôvodov organizácie tohto workshopu bola skutočnosť, že profesia „Produktový manažér“ je aktuálne jednou z najžiadanejších pracovných pozícií a to najmä v technologických firmách a Start-upoch. V úvode workshopu účastníci mali možnosť oboznámiť so základnými pojmami v predmetnej problematike: dozvedeli sa čo presne majú predstaviť pod pojmom „produktový manažment“ a čo je jeho náplňou práce v spoločnosti, mali možnosť osvojiť si metodiku a znalosti produktových manažérov a taktiež ako validovať produktové nápady a pochopiť potreby koncového používateľa pre rast spoločnosti.

Tematicky bol workshop rozdelený do týchto časti:

Úvod do produktového manažmentu

 • čo to produktový manažment (PM) je a aká je jeho definícia
 • nárast pozícií v rámci PM vo svete ale aj na Slovensku
 • oddelenia s ktorými PM súvisí a spolupracuje
 • zodpovednosti produktových manažérov a náplň práce

Produktovo orientované spoločnosti

 • štruktúra správnej produktovej spoločnosti a jej príklady
 • potreba a vysvetlenie autonómnych tímov v spoločnosti
 • životný cyklus spoločnosti a jej digitálnych produktov

Životný cyklus digitálnych produktov

 • fáza “product discovery” a prvotná analýza potrieb
 • zameranie na používateľov a ich potreby
 • UX/UI design (význam, rozdiely, koncepty)
 • komunikácia so zákazníkom a dôležité aspekty

Účastníci mali možnosť získať praktické skúsenosti z oblasti produktového manažmentu. Získali informácie o náplni práce produktového manažéra a jeho porovnanie s podobnými pozíciami v spoločnostiach. Boli prezentované ukážky reálnych príkladov a prípadových štúdií s praxe svetových produktových spoločností s cieľom priblíženia prístupov k tvorbe digitálnych produktov používaných v týchto spoločnostiach.

Lektor:  Jan Koscelansky má viac ako 7 ročné skúsenosti s budovaním a riadením technologických produktov. Viedol niekoľko produktových tímov naprieč širokou škálou krajín a odvetví. Budoval napríklad produkty pre globálny marketplace OLX s 350 mil. užívateľov po celom svete. Získal tak unikátny pohľad na to ako sa vyvíjajú moderné technológie a mal na starosti produktové tímy od Buenos Aires, cez Berlín až po New Delhi.  V rámci svojho rozvoja absolvoval v USA aktuálne jeden z najlepších certifikačných programov pre produktový manažment od Product School (PMC) a taktiež je certifikovaný Project Manager (PRINCE2). Zároveň má skúsenosti ako lektor zo vzdelávania rôznych korporátnych tímov ako management consultant v Accenture.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.