Ochranné známky môžu byť jedným z najznámejších práv duševného vlastníctva. Z pohľadu spotrebiteľa, vedome alebo nevedome, nás všetkých lákajú naše obľúbené značky a hodnoty s nimi spojené. Naučte sa ich správne chrániť.

Z obchodného hľadiska je vaša ochranná známka tvárou vášho podnikania. Ochranná známka umožňuje zákazníkom odlíšiť vaše výrobky alebo služby od konkurencie a dáva vášmu MSP možnosť zlepšiť marketing svojich výrobkov / služieb.

Ochranné známky sa tiež považujú za záruku stálej kvality. Pokiaľ by zákazníci mali s vašimi službami vynikajúce skúsenosti alebo by sa im páčila kvalita zakúpených produktov, budú vám verní a budú nakupovať na základe kvalitatívnych očakávaní.

Ako vidíte, aj pri absencii iných práv duševného vlastníctva môže solídna stratégia ochranných značiek pomôcť majiteľom firiem utvárať na trhu výrazný a silný imidž spoločnosti.

Preto by ste mali pri výbere a navrhovaní vhodnej ochrannej známky venovať zvýšenú pozornosť, chrániť ju, dôsledne ju používať v reklame a monitorovať trh, aby nedošlo k možnému porušeniu.

Stiahnite si príručku European IP Helpdesk

Článok prevzatý z innonews.blog