EK zverejnila usmernenie o nových príležitostiach na maximalizáciu synergií medzi programami Horizont Európa a Európskym fondom regionálneho rozvoja. Dokument obsahuje právne a implementačné podrobnosti o všetkých nových príležitostiach na dosiahnutie operačných synergií, vrátane známky výnimočnosti (SoE), transferu, kumulatívneho financovania, spolufinancovaných a inštitucionalizovaných partnerstiev, teamingu a synergií smerom nahor/nadol vrátane výskumno-inovačných misií EÚ.

Verejné inštitúcie, ktoré majú v úmysle podporiť držiteľov známky výnimočnosti tu môžu nájsť námety aj príklady pre ich činnosti.

Stiahnite si draft dokumentu (PDF)

Prevzaté zo stránky Národnej kanceláriu Horizontu

Zdroj textu innonews.blog