Na interaktívnom workshope Prezentačné zručnosti, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 11.2022 v priestoroch UVP TECHNICOM-u, sa naši startupisti zamerali na osvojenie základných zásad prezentovania a prvkov prezentácie. Naučili sa ako štrukturovať prezentáciu v súlade s potrebami obecenstva a dostali užitočné tipy na zvládanie trémy, vrátane praktického nácviku. Zároveň sa oboznámili s modernými trendami v prezentovaní,  ako využiť vizuálne a grafické pomôcky a venovali sa aj verbálnemu a neverbálnemu prejavu ako sú jazyk, hlas, artikulácia, očný kontakt a reč tela.