Efektívna prezentácia je predpokladom úspešnosti v mnohých situáciách. Publikum je často dané a mnohé témy tiež. Jediná oblasť, ktorú je možné riadiť, je naše prezentačné vystúpenie. K tomu je potrebné stanoviť si jasný cieľ a zvážiť formu prezentácie s ohľadom na výsledok, ktorý chceme dosiahnuť.

Na interaktívnom workshope Prezentančné zručnosti s lektorkou Kvetkou Sarvašovou, ktorý sa uskutočnil 7.6.2023 v hybridnom mode,  sa lektorka zamerala predovšetkým na osvojenie základných zásad prezentovania a prvkov prezentácie .

Účastníci sa zároveň oboznámili s modernými trendami v prezentovaní,  ako využiť vizuálne a grafické pomôcky a venovali sa aj verbálnemu a neverbálnemu prejavu ako sú jazyk, hlas, artikulácia, očný kontakt a reč tela. Workshop bol spestrený aj názornými ukážkami prezentovania.

Workshop bol organizovaný v rámci akceleračného programu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM.

Lektora:

PhDr. Kvetoslava Sarvašová je človek z praxe. Využíva dlhoročné skúsenosti v top manažmente zahraničných korporácií, znalosti nadobudnuté v špecializovaných tréningoch  a svoje silné stránky. Aktuálne pôsobí  online aj offline ako lektorka soft skills, mentorka a koučka nielen pre štátne a súkromné inštitúcie, ale aj pre jednotlivcov. Vo svojej práci využíva najnovšie poznatky z oblasti rozvoja osobnosti, neurovedy, koučovací prístup, ale aj prvky mindfulness (všímavosti). Rada sa delí a pomáha ľuďom zlepšovať  ich pracovný i osobný život. Verí, že najlepšie si dokážeme pomôcť či posunúť sa vďaka poznaniu seba samého a svojich vlastných vnútorných zdrojov, ktoré však často nevidíme. Sama intenzívne žije sebarozvojom a neustále na sebe pracuje.