Webinár, ktorý bol organizovaný 7.5.2020 “Prezentačné majstrovstvo” (alebo Ako prezentovať online), bol určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky projektov a riešení pred skupinou poslucháčov. Webinár bol zameraný na to, ako by mál prezentujúci zlepšiť svoje vyjadrovanie, ako udržať záujem poslucháčov, ako presvedčivo vystupovať a hlavne jednoducho a jasne sa vyjadrovať.

Viac ako 30 účastníkov webinára malo možnosť sa oboznámiť s najdôležitejšími témami prezentačného majstrovstva:

  • Stres manažment – čo to je a ako sním pracovať
  • Storytelling – sila príbehu v prezentácii
  • Technická príprava prezentácie
  • Špecifiká online prezentácie a pod… – ako udržať pozornosť publika
  • Zásady prípravy vysielacieho prostredia
  • Byť profi sa oplatí…
  • Správne nástroje online prezentácií

Webinár viedol lektor Marek Šaly, ktorý sa vedeniu a motivácií ľudí venuje vyše 20 rokov. Už ako 18 ročný pomohol vytvoriť, motivovať a viesť skupinu viac ako 50 dobrovoľníkov pracujúcich v mimoškolskej činnosti v rámci neziskovej organizácie Frigo. Päť rokov úspešne pôsobil v oblasti obchodu a predaja pre dve spoločnosti, kde ako konzultant pôsobí dodnes. Šesť rokov viedol niekoľko úspešných tímov v spoločnosti T-Systems, kde zároveň prezentoval a školil mäkké zručnosti v rámci vnútro-podnikovej akadémie, ktorú spoluzakladal. V roku 2017 založil vlastnú spoločnosť v oblasti personalistiky.

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.