Dňa 9.10.2019 bol v priestoroch UVP TECHNICOM v rámci akceleračného programu Startup centra organizovaný workshop „Prezentačné majstrovstvo“, ktorý viedol lektor Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory v Bratislave.

Workshop bol organizovaný atraktívnym interaktívnym spôsobom s prezentáciou praktických tréningových prezentačných zručnosti a taktiež prezentáciou ukážok modernej etikety, ktoré si mohli účastníci aj priamo vyskúšať s feedbackom od lektora.

Workshop bol zameraný aj na manažovanie emócií a skrotenie nesprávnych návykov pri prezentácii myšlienok, produktov či služieb.

Účastníci workshopu dostali odpovede na zvedavé otázky, ako napr.:

  • Prečo musím ovládať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti? (emócia)
  • Prečo aj v biznis etikete platí „iný kraj, iný mrav“? (prispôsobenie a znalosti)
  • Prečo mám iba 3 sekundy na vytvorenie prvého dojmu?
  • Prečo som z hovoreného slova schopný vnímať max. 10 %? (ľudský mozog)
  • Prečo máme niekedy pocit, že sme spravili všetko správne a napriek tomu nevidíme výsledok

Ďalší plánovaný workshop „Digitálny marketing“, organizovaný pre startupy v rámci akceleračného programu Startup centra sa bude konať 23.10.2019.