Workshop bol organizovaný ako súčasť akceleračného programu startupov Startup centra UVP a bol určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať svoje zámery alebo výsledky projektov a riešení pred skupinou poslucháčov.

S prípravou prezentácie a samotnom odprezentovaní prezentácie sme sa stretli už na základnej škole. Pri slove prezentácia niektorým zmrzne úsmev na tvári a niektorí sa naopak potešia. No problémom väčšiny z nás je, že sa obávame vystupovania pred publikom. Tento strach je, prirodzený , no môžeme sa naučiť ako ho zvládať – prekonať. Pripraviť dobrú prezentáciu nemusí byť také ťažké.

Workshop bol zameraný na to, ako by mál prezentujúci zlepšiť svoje vyjadrovanie, ako udržať záujem poslucháčov, ako presvedčivo vystupovať a hlavne jednoducho a jasne sa vyjadrovať. Boli prezentované témy:

  • „stres manažment“ čo to je a ako mu odolávať?!
  • problematika tzv. storytelingu
  • technickej príprave prezentácií
  • špecifickým on-line prezentáciám, aké nástroje použiť ..
  • ako udržať pozornosť publika
  • príprava vysielacieho prostredia
  • verbálna a neverbálna komunikáciách

Rada pre budúcich prezentérov: „Buďte naladený pozitívne pred každou svojou prezentáciou“.

Workshop  bol dostupný aj on-line.

 

Lektor: Marek Šaly – Vedeniu a motivácií ľudí sa venuje vyše 20 rokov. Už ako 18 ročný pomohol vytvoriť, motivovať a viesť skupinu viac ako 50 dobrovoľníkov pracujúcich v mimoškolskej činnosti v rámci neziskovej organizácie Frigo. 5 rokov úspešne pôsobil v oblasti obchodu a predaja pre dve spoločnosti, kde ako konzultant pôsobí dodnes. Šesť rokov viedol niekoľko úspešných tímov v spoločnosti T-Systems, kde zároveň prezentoval a školil mäkké zručnosti v rámci vnútro-podnikovej akadémie, ktorú spolu zakladal. V roku 2017 založil vlastnú spoločnosť v oblasti personalistiky.