29. októbra 2019 prebehla v Technologickom centre AV ČR akcia zameraná na stratégiu realizácie budúceho rámcového programu Horizont Európa (HEU). Môžete si stiahnuť prezentácie.

Stretnutie bolo organizované v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Európskou komisiou (EK); z jej radov prišli vážení hostia predstaviť výsledky nedávno ukončenej verejnej konzultácie na tému implementačných aspektov Horizont Európa a spoločne s najväčšími českými a slovenskými príjemcovia grantov H2020 prediskutovali navrhované zmeny.

Obsah workshopu a prezentácie sú dostupné tu (H2020.cz)

Článok prevzatý z innonews.blog