Košice, 5. novembra 2018, Technická univerzita privítala skupinu študentov stredných škôl z Kyjeva. Účelom stretnutia bola prezentácia našej univerzity potenciálnym záujemcom o štúdium na TUKE.
V priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM boli v úvode študentom predstavené zaujímavosti z histórie a aj súčasnosti TUKE. Študenti dostali informácie o fakultách TUKE, o zázemí univerzity, mimoškolských aktivitách a aj možnosti podnikať vo vlastnej firme už počas štúdia. Následne sa študenti zúčastnili exkurzie po univerzitnej knižnici a vybraných laboratóriách TUKE.