20.6.2023 sme na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM privítali významných hostí – predsedu vlády Slovenskej republiky Ľudovíta Ódora a jeho tím.

V rámci návštevy sa hostia stretli so zástupcami vedenia TUKE a UVP TECHNICOM a mali možnosť sa oboznámiť nielen s celým ekosystémom technologického transferu a inovácií na TUKE, ale prebehla aj diskusia o problémoch tzv. odlivu mozgov.

„Ľudia, s ktorými som sa stretol, si veľmi uvedomujú, že toto je naozaj o budúcnosti Slovenska a snažia sa robiť v tejto veci pomerne veľa. To znamená, že táto univerzita spolupracuje intenzívne so zahraničím, majú zahraničných študentov, majú tu startup komunitu. Mal som veľmi príjemné rozhovory na túto tému a dúfam, že sa podarí aj vláde za ten krátky čas podporovať presne takéto iniciatívy, lebo nutne potrebujeme, aby sme hovorili o budúcnosti Slovenska, a nielen o tom, čo nefunguje, ale aj ako by to mohlo fungovať do budúcnosti, uviedol premiér.

„Ja som veľmi rád, že pán premiér navštívil našu inštitúciu a je to aj určitý prejav dôvery, ktorú nám prejavil. Samozrejme, že my sa odlivom mozgov permanentne zaoberáme, uvedomujeme si naše možnosti a robíme všetko pre to, aby sme zatraktívnili to prostredie, o čom svedčí aj táto budova Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, aj to prostredie, ktoré ponúkame pre mladých ľudí, startupistov, inkubátory a podobne.“ povedal pri stretnutí rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť.

Zdroj: Úrad vlády SR