Dňa 12. júna 2024 sa v priestoroch inovačnej zóny UVP Technicom konalo prehodnotenie startupov v dvoch časových slotoch.

V prvom slote sa predstavilo 9 startupov z Inkubátora TUKE, ktoré prezentovali svoj pokrok a výzvy, ktorým v uplynulom období čelili, rovnako odprezentovali aj svoje plánované ciele. V druhom slote nasledovalo prehodnotenie 8 startupov zo Startup Centra TUKE s rovnakým zameraním na progres, výzvy a budúce plány. Po každej prezentácii nasledovala diskusia, kde členovia hodnotiacej komisie kládli otázky a poskytli spätnú väzbu. Výsledky prehodnotenia budú oznámené jednotlivým startupom v najbližších dňoch.

Tešíme sa na ďalšie kroky a úspechy týchto inovatívnych projektov a veríme, že všetky startupy budú aj naďalej napredovať a dosahovať svoje ciele.

Ďakujeme všetkým startupom za ich prezentácie a členom hodnotiacej komisie za ich čas a odborné pripomienky!