Pozrite si zoznam informačných dní, ktoré organizuje Európska komisia pre jednotlivé oblasti programu Horizont 2020. Pri už uskutočnených podujatiach nájdete aj odkaz na stiahnutie prezentácií.

TÉMA DÁTUM WEB PREZENTÁCIE
Informačný deň: CEF Transport call virtual info day 17. januára 2019 link link
Informačný deň 2019 k fotonickým výzvam 18. januára 2019 link link
Informačný deň SC3 o energetickej účinnosti 22. januára 2019 link link
Informačný deň k implementácii stratégie ľudských zdrojov (HRS4R) 29. januára 2019 link link
Informačný deň Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) 29. januára 2019 link link
Informačný deň: Erasmus+: Šport 5. februára 2019 link link
Informačný deň Shift2Rail k výzvam na rok 2019 6. februára 2019 link link
Informačný deň CEF Transport 7. februára 2019 link link
Informačný deň a partnerská burza k výzvam SC7 13. – 14. marca 2019 link
Informačný deň EIC Pathfinder a FET 2. apríla 2019 link  link
Informačný deň Bio-based Industries JU 12. apríla 2019 link  link
Informačný deň LIFE 30. apríla 2019 link
Informačný deň k výskumným infraštruktúram 14. mája 2019 link
Informačný deň k EDIDP 2019 22. mája 2019 link
Informačný deň SC3 25 – 27. júna 2019 link
Informačný deň SC1 3. júla 2019 link
Informačný deň SC2  3. – 4. júla 2019 link
ICT Proposers Day 2019 19. – 20. septembra 2019 link
Informačný deň SC6 12. novembra 2019

Informácia prevzatá z H2020.cz

Článok prevaztý z: innonews.blog