Prednáška bola zameraná na výzvy, ktorým čelí existujúca distribučná infraštruktúra plynárenských operátorov v nízkouhlíkovej energetike. Aj plynárenské spoločnosti aktívne pristupujú k problému znečistenia životného prostredia emisiami skleníkových plynov, čo je aj v dlhodobom strategickom pláne Európskej Únie, ktorá v rámci svojich programov podporuje priority venované rozvoju cenovo dostupných, nákladovo efektívnych a trvalo udržateľných riešení. Jedným z takých riešení je nájsť nové, ekologické zdroje energie (solárna, veterná, geotermálna a pod.), medzi ktoré patrí aj energia získaná spaľovaním divodíka a zavádzanie vodíkových technológií. Aby sa naplnila koncepcia EU o „uhlíkovo neutrálnom“ priemysle bez emisií, jedným z riešení je potenciálne napojenie zdrojov alternatívnej energie ako slnečná, veterná energia cez kogeneračné jednotky, palivové články na báze vodíkovej technológie a distribúciu a uchovávanie takto získanej energie sčasti aj plynárenskou infraštruktúrou. Tento trend je potrebné podchytiť aj na Slovensku a táto prednáška bola preto určená pre študentov nielen materiálových odborov na TUKE, na všetkých fakultách.