Dňa 9.7.2019 organizoval UVP TECHNICOM v spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti (AKB) workshop, ktorý bol venovaný problematike Zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom viac ako päťhodinového workshopu bola otvorená diskusia a zodpovedanie praktických otázok súvisiacich s ostrým zavádzaním menovaného zákona do praxe, s takmer 60 účastníkmi workshopu. Dotknuté boli hlavne otázky:

  • Prečo sa zákon netýka iba kritickej infraštruktúry, miest a obcí, či bankového sektora, ale aj ich dodávateľov?
  • Koho každého sa zákon týka, aké má reálne prvé povinnosti a prečo?
  • Ako „začať“ – pri nasadzovaní požiadaviek ZOKB?
  • Ako identifikovať prevádzkové riziká, na ktoré sa vzťahuje ZoKB?
  • Kedy je už potrebné byť v súlade so ZOKB?
  • Akým spôsobom bude súlad so ZOKB auditovaný?
  • Prečo je veľmi užitočné organizáciám (či už majú alebo nemajú povinnosti podľa zákona) sa téme kybernetická bezpečnosť reálne venovať?

 Lektormi naozaj zaujímavého a hodnotného workshopu boli tvorcovia Zákona o kybernetickej bezpečnosti: Ivan Makatura – predseda správnej rady AKB a Rastislav Janota – riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT (z Národného bezpečnostného úradu) a člen správnej rady AKB.