Letná škola bola organizovaná v spolupráci NPC (Národné podnikateľské centrum a SBA) a UVP TECHNICOM v dňoch 12-16.8.2019 s pracovným názvom: Postav svoje podnikanie na nohy !

V rámci letnej školy si účastníci za pomoci skúsených  lektorov (Viliam Vajda, Marek Lavčák) vypracovali vlastný Business Model Canvas, utriedili si myšlienky – kto je cieľová skupina, ako ju osloviť, či ako zarábať ! Ale taktiež mali možnosť sa oboznámiť s témami zameranými na oblasti:
– Metódy a proces vytvorenia modelu business plánu – stratégie a praktická tvorba, základ, komunikačnej stratégie a marketing zameraný na predaj, komunikácia. Časť programu bola taktiež venovaná téme ako sa vysporiadať s marketingom prostredníctvom sociálnych sieti pri podnikaní, ktorej lektorkou bola Viktória Margitová zo spoločnosti Promiseo.