Košice privítali 20 prednášajúcich z 9 krajín na Medzinárodnom fóre zameranom na tvorbu inovačných ekosystémov* 2018 – IIEF2018

14. November 2018
Košice – Slovensko výrazne zaostáva v inovačnej výkonnosti v porovnaní s ostatnými krajinami EU. Jedným z dôvodov je aj nedostatočný rozvoj prostredia, ktoré podporuje vznik inovácií. Cassovia Life Sciences spoločne s Košickým samosprávnym krajom pripravili medzinárodné inovačné fórum zamerané na výskumno-inovačné ekosystémy, za účasti partnerov z Nemecka, Talianska, Francúzska, Poľska, Litvy, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Fórum bolo organizované pod záštitou medzinárodneho projektu ELISE, s cieľom podpory tvorby tzv. “výskumno-inovačný ekosystému” aj na Slovensku.

Slovenskú vedu trápi nedostatok financií, ktorého jednou z príčin je aj nedostatok spolupráce nie len na národnej, ale najmä na medzinárodnej úrovni. V západnej Európe tieto problémy vyriešili pomocou “výskumno-inovačných ekosystémov”, ktoré už roky fungujú v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Francúzko, ale novovznikajúce sú aj v Poľsku či Litve.

20 prednášajúcich z 9 krajín EU, zdieľalo skúsenosti z rôznych aspektov inovačného prostredia, aby sa sa dosiahol hlavný cieľ a to zvýšenie inovačného potenciálu Slovenska. Špecifické zameranie fóra je na tzv. “Life Sciences” alebo aj vedy o živote. Fórum je jedinečné na území Slovenska a prináša unikátne prednášky a perspektívy, spoločne s prezentáciou Slovenských inovačných kapacít. V rámci fóra mali účastníci možnosť stretnúť sa s novými potencionálnymi partnermi a nadviazať novú spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Fórum sa uskutočnilo v technologickom parku Technickej Univerzity v Košiciach – TECHNICOMe, aby sa prepojila téma konferencie s jednou z navyspelejších výskumno-inovačných infraštruktúr na Slovensku.

Fórum malo za cieľ zvýšit povedomie na Slovensku na tému inovačných ekosystémov a rozprúdiť debatu o tom ako ich tvoriť a udržiavať z pozície národnej inovačnej politiky. Zameranie na prírodné a biologické vedy malo docieliť zvýšenie inovačného potenciálu už existujúcich aktérov s hlavným cieľom zlepšiť zdravie pre všetkých.

Fórum je ďalším krokom v inicializácii tvorby prvého formalizovaného ekosystému v Košickom kraji, ktorý je jedným z hlavných cieľov projektu ELISE financovaného v rámci programu INTERREG Europe. ELISE projekt sprostredkúva know-how a skúsenosti z krajín, kde takéto ekosystémy bežne fungujú. Projekt má za cieľ analyzovať Slovenské prostredie a prísť s riešeniami šitými na mieru pre Slovenskú problematiku na regionálnej aj národnej úrovni.

Projekt ELISE sa zaoberá spoločnou spoločenskou výzvou pre európske regióny: zlepšiť zdravie pre všetkých. Ide najmä o zlepšenie výsledkov v oblasti výskumu a inovácií zdravia a podpory zdravého a aktívneho starnutia. Ako sekundárny efekt sa považuje aj rast trhu, tvorba pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti EU. Prírodné a biologické vedy majú značný potenciál výroby mnohých liekov a postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Odvetvie zdravotnej starostlivosti je kľúčovým odvetvím pre Európu.

*Inovačný ekosystém je termín používaný pre opis veľkého počtu účastníkov a zdrojov rozličného pôvodu, ktoré sú nevyhnutné k tvorbe inovácií. Toto zahŕňa “podnikateľov, investorov, výskumníkov, univerzitné fakulty, výskumné inštitúcie, venture kapitalistov, ako tiež biznis developerov a iných dodávateľov technických služieb ako napr. účtovníkov, dizajnérov, kontraktačných výrobcov a poskytovateľov tréningov zručností a profesionálneho rozvoja.”

* Prírodné a biologické vedy – výskum živočíchov, biomedicínsky výskum, potravinársky výskum, genetika a genomika, informačné a komunikačné technológie, zdravotnícke prístroje a zariadenia, medicínsky výskum, farmaceutický výskum, atď.