Už 180 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ sa vynaložilo na podporu výskumu a inovácií v oblasti blockchain. Pokrývajú oblasti ako elektronická identita, decentralizovaná správa údajov, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, ochrana súkromia, kybernetická bezpečnosť, internet vecí (IoT) a inteligentné domácnosti, siete a mestá, hudba, médiá, priemyselné technológie, životné prostredie či obehové hospodárstvo.

V posledných rokoch sa Európska komisia aktívne podieľala na vytváraní koncepcií overenia (proof of concept), pilotných projektov a iniciatív EÚ na skúmanie, testovanie a porozumenie právnym, regulačným, politickým, výskumným a finančným potrebám súvisiacim s blockchainom a technológiami Distributed Ledger (DLT).

Komisia tiež riadi pilotné projekty Európskeho parlamentu, čo viedlo napríklad k vytvoreniu EU Blockchain Observatory and Forum.

Zoznam projektov na tému blockchain, ktoré získali financovanie z Európskej komisie nájdete na tejto stránke.

Ďalšie informácie:

Článok prevzatý z innonews.blog