Cieľom projektu RECREATE (Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude) financovaného v rámci programu Erasmus+ je podporovať rozvoj podnikateľských zručností, kreativity, nezávislého a inovatívneho myslenia vo viacerých disciplínach na vysokých školách prostredníctvom interaktívneho vyučovacieho prostredia umožňujúceho ľahší presun znalostí.

Za týmto účelom bude v rámci projektu vytvorený modulárny výukový program umožňujúci využívať rôzne učebné prístupy a vytvárať workshopy pre jednotlivých účastníkov. Súčasťou projektu je vytvorenie interaktívnej platformy umožňujúcej osvojenie si spomínaných zručností a kompetencií prostredníctvom simulácií, edukačných hier, praktických príkladov a prípadových štúdií. Prístup do platformy bude umožnený všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom participujúcich organizácií, výskumníkom, ako aj všetkým študentom.

Cieľom intelektuálnych výstupov projektu RECREATE je aj posilniť systém prenosu znalostí v rámci vysokoškolského vzdelávania, ktorý by mal zabezpečiť aj participáciu univerzít v start-upoch a spin-off spoločnostiach.

Jeden z projektových modulov je priamo zameraný na vytvorenie prepojenia medzi univerzitami a súkromnou sférou s cieľom podpory multi-disciplinárnych partnerstiev a spolupráce a zníženia administratívnej záťaže takýchto partnerstiev.

Projektovými partnermi sú: Politechnika Lodzka (Poľsko), Eurorekrea Merchant srl (Taliansko), Coventry University (Veľká Británia), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Stichting Business Development Friesland (Holandsko), Friedrich Alexander Universitaet Erlangen Nuernberg (Nemecko).

Lokálnym koordinátorom projektu za TUKE je Peter Džupka (Peter.Džupka@tuke.sk). V prípade záujmu o projekt a jeho výstupy sledujte web stránku alebo facebook profil.

Web stránka: https://recreate.cti.p.lodz.pl/

FB: https://www.facebook.com/Recreate-260671034796008/,