V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bol  organizovaný ďalší zo série workshopov v rámci akceleračného programu startupov Startup centra, ktorý bol venovaný problematike ochrany duševného vlastníctva s dôrazom na problematiku patentov, úžitkových vzorov a autorských diel.

Účastníci workshopu sa oboznámili nielen s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení, ale aj s problematikou ochrany počítačových programov. Detailne boli lektorom analyzované vlastnosti patentov, podmienky pre ich získavanie s dôrazom na prínos pre ich majiteľov. Pozornosť bola taktiež venovaná prepojeniu vynálezov s podnikaním.

Lektor: RNDr. J. Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.