21.5. 2020 – UVP TECHNICOM – V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný on-line webinár „Patenty, Úžitkové vzory, autorské diela. Ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel“.

Workshop viedol RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie DV CVTI SR, ktorý účastníkom prezentoval témy:

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
  • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
  • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
  • Autorskoprávna ochrana softvéru: práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
  • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
  • Práva k databázam