29.10. 2020 – UVP TECHNICOM

V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s CVTI SR organizovaný on-line webinár „Patenty, Úžitkové vzory, autorské diela.

Workshop viedol RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie DV CVTI SR, ktorý účastníkom prezentoval témy:

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
  • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo, aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov a ako p pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
  • Autorskoprávna ochrana softvéru: práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
  • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
  • Práva k databázam

On-line stretnutia sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov, ktorí sa živo zaujímali o prezentované témy.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese CVTI-TRANSFER.

Pre organizáciu on-line webinára  bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk).

Ďalší zo série webinárov organizovaných UVP TECHNICOM v spolupráci s CVTI SR, zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva „Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby sa bude konať 05.11.2020 od 13.00.