V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný 2. on-line webinár zo série webinárov v oblasti ochrany duševného vlastníctva na tému:

Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov

Workshop viedol RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie DV CVTI SR, ktorý 54 účastníkom prezentoval témy:

  • Čo je to vynález?
  • Vynález v podnikaní
  • Patent – ochrana vynálezu
  • Vytvorenie vynálezu v zamestnaneckom pomere
  • Na čo mi je patent ?
  • Úžitkový vzor vs. Patent
  • Počítačový program ako duševné vlastníctvo
  • Ochrana počítačového programu
  • Autorské vs. Priemyselné práva
  • Služby CTT pri CVTI SR v súvislosti s ochranou vynálezov a počítačových programov