Európsky patentový úrad vydal pred časom dve zaujímavé publikácie, ktoré sa venujú patentovaniu a ochrane duševného vlastníctva v dvoch oblastiach: autonómne vozidlá a industry 4.0.

Autonómne vozidlá

Štúdia “Patents and self-driving vehicles: the inventions behind automated driving” poskytuje ucelený obraz o súčasných trendoch a nových lídroch v oblasti samoriadiacich automobilových technológií. Vychádzajúc z najnovších patentových informácií EPO, vrátane doteraz nepublikovaných patentových prihlášok, zahŕňajúcich pokročilé technologické znalosti v tejto oblasti, je to jedinečný zdroj informácií, ktorý umožní tvorcom politiky a predstaviteľom priemyslu pochopiť a predvídať významné zmeny, ktoré môžeme očakávať. Stiahnite si celú štúdiu alebo hlavné závery.

Industry 4.0

„Patenty a štvrtá priemyselná revolúcia“ je štúdia, ktorá sa zameriava na technológie súvisiace s autonómnymi objektmi. Jej cieľom je poskytnúť rozhodujúcim orgánom vo verejnom aj súkromnom sektore informácie o špičkových technológiách a inovačných trendoch, ktoré stoja za touto revolúciou. Stiahnite si celú štúdiu alebo hlavné závery.

Zdroj: Európsky patentový úrad

Článok prevzatý z innonews.blog