UDELENIE CENY JÁNA BAHÝĽA 2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil Technickej univerzite v Košiciach Cenu Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie, ktorého pôvodcami sú prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. a Ing. Monika Fedorčáková, PhD. zo Strojníckej fakulty TUKE.

Úrad priemyselného vlastníctva SR udeľuje Cenu Jána Bahýľa od roku 1999 slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa bola cena udelená v dvoch kategóriách:

  • individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov
  • vysoké školy a výskumné centrá

Spôsob a zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách sa dá výhodne použiť pri zneškodňovaní siníc v stojatých vodách, ktoré sú určené na zásobovanie pitnou vodou, prípadne na kúpanie, chov rýb, a tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitu mikroživota vo vode a znížiť stupeň eutrofizácie vody.

Úvedeným pôvodcom k získaniu prestížnej ceny Jána Bahýľa 2020 gratulujeme!

Viac informácií nájdete na webstránke Úradu priemyselného vlastníctva SR: https://www.indprop.gov.sk/