Dňa 26. októbra 2018 navštívili našu univerzitu najvyšší predstavitelia Budapest Business School v Maďarsku: pán rektor, Prof. Dr. Balázs Heidrich, pani prorektorka pre výskum, Dr. Sára Csillag a pán riaditeľ zahraničných vzťahov, Dr. habil. Zoltán Szabó.

V úvodnej časti návštevy prijal vzácnych hostí náš pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, za účasti pána prorektora pre zahraničné vzťahy, prof. Vladimíra Modráka, pani prodekanky pre zahraničné vzťahy EkF, doc. Marianny Siničákovej a prof. Vladimíra Gazdu z EkF ako aj pracovníčky úseku pre zahraničné vzťahy, Ing. Kataríny Valentovej.

Cieľom návštevy bolo vzájomné oboznámenie sa s potenciálom oboch univerzít a  spolupráci nielen v oblasti vzdelávania, výmeny študentov a pedagógov, ale aj vo výskume, vývoji a inováciách.  V závere priateľskej intenzívnej diskusie došlo k podpisu univerzitného memoranda o spolupráci.

Delegácia sa následne zúčastnila slávnostného otvorenia špičkového výskumného a vzdelávacieho pracoviska zameraného na oblasť internetu vecí „IoT AT&T Lab“ a stretla sa s vybranými tímami našich startupistov pôsobiacich v UVP TECHNICOM.