Spoločné výskumné centrum (angl. Joint Research Centre) oficiálne otvorí dňa 14. decembra 2018 Kompetenčné centrum pre transfer technológií v Bruseli. Kompetenčné centrum pre transfer technológií má poskytnúť podporu a odborné znalosti v oblasti transferu technológií so zameraním na:

  1. budovanie kapacít transferu technológií,
  2. koncepciu a návrh finančných nástrojov pre transfer technológií a
  3. koncepciu a riadenie inovačných clusterov a súvisiacich podporných služieb (vedecké a technologické parky, inkubátory, akcelerátory atď.).

Otvorenie bude streamované od 09:00 do 13:30 na webstránke webcast.ec.europa.eu.