Nový bezplatný online kurz iniciatívy AltFinator, ktorý bude spustený už tento október, predstavuje kľúčové modely a prístupy týkajúce sa získavania finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov k bankovým pôžičkám (crowdfunding, invoice trading, venture capital, business angels, fintech platforms).

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci znalosti o:

  • alternatívnom finančnom ekosystéme v Európe;
  • navrhovaných osvedčených postupoch v odvetví alternatívnych financií;
  • zručnostiach pre úspešné poskytovanie alternatívnych finančných prostriedkov pre MSP;
  • fungovaní FinTech Innovation.

Viac informácií a registrácia

Článok prevzatý z innonews.blog