Dátum: 8.11.2018,  od 10.00 – 13.00 hod.

 

Miesto: Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Zasadacia miestnosť 001-002
Němcovej 5,  042 00 Košice

 

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o jednotlivých výzvach a podmienkach účasti v programe ACF. Odborný seminár organizovala Karpatská nadácia v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach.

ACF je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.  Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Program môžu čerpať len organizácie občianskej spoločnosti, resp. tretieho sektora, ktoré majú právnu subjektivitu, pričom partnerstvo môžu uzatvárať s akýmkoľvek právnym subjektom vrátane neformálnych skupín.

Odborného seminára sa zúčastnilo celkom 74 účastníkov z rôznych neziskových organizácii, zástupcov škôl a štátnej správy.  Okrem samotného prehľadu aktuálnych výziev programu ACF bola časť programu venovaná aj otázkam účastníkov a diskusiám ohľadne prípravy projektov v rámci programu ACF.