25 startupov z 12 krajín EÚ bude súťažiť vo európskom finále startup súťaže s cieľom získať medzinárodnú podporu v celkovej výške až 750 000 EUR

Na záverečnom podujatí (v novembri) bude ocenených 10 víťazov.

Prečítajte si viac na:

https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/article/discover-25-exceptional-deep-tech-scaleups-competing-in-the-eit-digital-challenge-2019/