Na Slovensku vznikol nový fond na podporu inovatívnych a technologických malých a stredných podnikov. Európska investičná banka (EIB), Ministerstvo financií SR a Slovak Investment Holding (SIH) do neho zainvestovali 40 mil. eur.

Venture to Future Fund (VFF) bude od marca tohto roku poskytovať slovenským spoločnostiam kapitálové a kvázi-kapitálové financovanie. VFF bude pomáhať malých a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy

Ako informoval SIH, poskytovateľom bude nový fond pod licencovanou správcovskou spoločnosťou Slovak Asset Management, ktorá patrí do investičnej skupiny Slovak Investment Holding.

Jeho financie pochádzajú zo štátnych finančných aktív, z recyklovaných fondov z predchádzajúceho eurofondového obdobia, z vlastných zdrojov správcu a z investície Európskej investičnej banky. Investícia zo štátnych finančných aktív bude príspevkom k podpore pre inovatívne a technologické podniky, ktoré sú budúcnosťou slovenskej ekonomiky. Účasť Ministerstva financií SR bude fungovať ako stimul kapitálovému trhu na Slovensku, ale zároveň aj ako nástroj proti odlivu slovenských mozgov, vývojárov a úspešných spoločností do zahraničia.

Zdroje: SIH, SARIO, EIB

Článok prevzatý z innonews.blog