Ministerstvo financií SR vydalo v januári nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci. Informuje SmartTech Solution.

Viac informácií k metodickému pokynu pre superodpočet od SmartTech

Zároveň na stránkach SOPK boli uverejnené otázky a odpovede COVID opatrenia – Ako ovplyvnia možnosť uplatniť si superodpočet v zdaňovacom období 2020?, ktoré pripravila firma Ayming Slovensko s.r.o.

Článok prevzatý z innonews.blog