Európska komisia spustila nový portál obsahujúci prehľady grantov a príležitostí uchádzať sa obstarávania, ktorý nahradí súčasný Portál pre účastníkov (Participant Portal). Nový portál sa stane jediným vstupným miestom pre vyhľadávanie a správu grantov EÚ a zmlúv o verejnom obstarávaní pre všetky centrálne koordinované programy.

Portál obsahuje nové rozvrhnutie, grafický dizajn a je vybavený vylepšenou funkciou vyhľadávania pomocou kľúčových slov. Nový portál obsahuje všetky funkcie, ktoré boli doteraz k dispozícii v rámci Portálu pre účastníkov a plne ho nahradí do konca roka 2018. Portál obsahuje viacprogramové pokrytie a integruje výzvy na predkladanie ponúk na jednom mieste.

Link: Single Electronic Data Interchange Area

Článok prevzatý z innonews.blog