Európska komisia spúšťa Inovačný fond, ktorý sa stane jedným z najväčších programov financovania demonštrácií inovatívnych nízkouhlíkových technológií na svete. Očakávané zdroje fondu sú plánované až na úroveň 10 miliárd eur.

Inovačný fond sa zameria na:

  • Inovačné nízkouhlíkové technológie a procesy v energeticky náročných odvetviach vrátane výrobkov, ktoré nahrádzajú tie, ktoré sú náročné na uhlík
  • Zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU)
  • Konštrukciu a prevádzku systémov zachytávania a ukladania uhlíka (CCS)
  • Inovatívna výroba obnoviteľnej energie
  • Ukladanie energie

Prvé výzvy sú plánované už na jún 2020

Inovačný fond bude podporovať až 60% dodatočných kapitálových a prevádzkových nákladov spojených s inováciou.

Viac informácií: Innovation fund (stránka EK)

Európska komisia otvorila výzvu pre expertov na pomoc s úlohami Inovačného fondu. Viac informácií (SLORD)

Podkladové dokumenty (v angličtine):

Článok prevzatý z innonews.blog