Karpatská nadácia spoločne so svojimi spolupracovníkmi, partnermi a podporovateľmi privítali nový rok a oslávili 10. výročie svojho jedinečného darcovského turistického pochodu, Karpatská vandrovka.

Podujatie Novoročná čaša vína, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, sa konalo v inšpiratívnych priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktorý je súčasťou Technickej Univerzity v Košiciach.

Počas programu sa Karpatská nadácia podelila s účastníkmi o svoje najväčšie úspechy minulého roku, 2018. Predstavila kľúčové momenty a míľniky z posledných 9. ročníkov svojho úspešného darcovského podujatia, Karpatská vandrovka. Odmenili dlhoročných dobrovoľníkov, ktorí im každý rok pomáhajú na trase a pri realizácii vandrovky.

Zástupkyne dvoch organizácii, ktoré získali finančnú podporu pre svoje projekty vďaka Karpatskej vandrovke sa podelili o úžasné výsledky svojej práce v komunitách východného Slovenska.

Soňa Štefančíková z Rady mládeže Prešovského kraja porozprávala o projekte Šváby v akcii, komunitnom festivale pre mládež, ktorý už niekoľko úspešne predstavuje mladým ľuďom na sídlisku Šváby v Prešove plnohodnotné a obohacujúce formy trávenia voľného času. Paulína Oravcová z organizácie Človek v ohrození predstavila mnohé aktivity, ktoré realizujú v Komunitnom centre v Roškovciach a projekt S kamerou cez hory, ktorý bol podporený vandrovníkmi a inšpiroval miestnych mladých ľudí  k lepšej starostlivosti o životné prostredie vo svojom okolí.

Na záver nechýbala chutná torta.

Viac informácií o Karpatskej nadácii nájdete na www.karpatskanadacia.sk