V doterajších rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie bolo vytvorených od roku 2002 už 5 miliónov spoluprác. Aktuálne prebieha príprava programu Horizon Europe, pre ktorý navhuje Európsky parlament navýšenie rozpočtu až na 120 miliárd eur.

Európska komisia vydala svoju druhú monitorovaciu správu o programe Horizont 2020 a predchádzajúcich rámcových programoch FP6 a FP7 pre obdobie rokov 2003 – 2017. Cieľom monitorovacej správy je prispieť k politickej diskusii o nadchádzajúcom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe.

Správa sa zaoberá dynamickým rozvojom účastníckych sietí v programoch. Od roku 2014 financuje program Horizont 2020 viac ako 7.500 projektov s 23.664 účastníkmi zo 149 krajín.


Výbor pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE) Európskeho parlamentu vyzýva, aby sa rozpočet ďalšieho výskumného rámcového program EÚ Horizon Europe zvýšil na 120 miliárd EUR s cieľom “zosúladiť ambície v oblasti výskumu, obrany, vesmíru a digitálnej Európy”. Hlasovanie výboru ITRE sa uskutočnilo 22. novembra 2018, po prijatí stanoviska EP k viacročnému finančnému rámcu (Multiannual Financial Framework – MFF) na roky 2021-2027.

Poslanci Európskeho parlamentu ITRE hlasovali hlavne za:

  • zvýšenie rozpočtu výskumného programu Horizon Europe na roky 2021-2027 na 120 miliárd EUR v cenách roku 2018 (namiesto 83,5 miliardy EUR, ako navrhla Komisia);
  • zvýšenie podpory malých a stredných podnikov opätovným zavedením možnosti grantov na dodatočné inovácie s vyčleneným rozpočtom vo výške 2,5 miliardy EUR;
  • zavedenie inovatívnych opatrení, ako napríklad rozširovanie štipendií na posilnenie európskych výskumných oblastí a zníženie vedeckej a technologickej priepasti;
  • uprednostňovanie programov, ktoré zahŕňajú ženy, MSP alebo účastníkov z krajín EÚ s nižšou výkonnosťou pri rozhodovaní o dvoch rovnako silných žiadostiach.

Viac v článku “EP navrhuje zvýšiť financovanie programu Horizon Europe na 120 miliárd EUR” (SLORD)

Informácie prevzaté zo SLORD a doplnené autorom.

Článok prevzatý z: innonews.blog