Poradenská skupina Európskej rady pre inovácie (EIC) pripravila víziu pre fungovanie EIC v rámci nového programu Horizon Europe, ktorý začne od roku 2021.

Vízia počíta s rozpočtom minimálne 10 miliárd eur a aktivizáciu 30-50 miliárd od ďalších investorov. Doteraz, každé investované euro z rozpočtu programu prinieslo 2,4 eur v následných investíciách do rastových firiem.

Prečítajte si celý dokument: “A vision for the European Innovation Council: From deep-tech research to visionary innovation and scale-ups” (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog