Aktualizovaná brožúra Technologického centra ČR “Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (SEWP) v programe Horizont 2020” vychádza z dokumentov EK platných k augustu 2019 a predstavuje nástroje, ktoré boli špecificky vytvorené na podporu aktivít, ktoré umožňujú štátom a regiónom menej výkonným v oblasti výskumu, vývoja a inovácií skvalitnenie ich výskumných kapacít a vyššiemu zapojenia do projektov programu H2020.

Jedná sa predovšetkým o nástroje ERA Chairs, twinning a teaming, ktoré dopĺňajú nástroj na podporu politík (PSF), program COST a projekty podporujúci networking národných kontaktných pracovníkov.

Brožúra sa venuje aj plánovaným výzvam SEWP a novému nástrojmi – tzv. Widening Fellowships, poskytujúcim finančné prostriedky žiadateľom o individuálne granty, na ktoré sa nedostalo financovanie z rozpočtu relevantných výziev Akciou Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Každý z uvedených nástrojov je detailne popísaný, nasledujú informácie o výstupoch relevantných výziev vrátane štatistických údajov a prehľad všetkých českých úspešných projektov. Brožúra je len v elektronickej verzii na stiahnutie tu.

Zdroj: TC AV ČR

Článok prevzatý z innonews.blog