Nová brožúra Technologického centra AV ČR Horizont 2020: Nástroje Európskej rady pre inovácie stručne informuje o možnostiach podpory špičkovým inováciám prostredníctvom pilotných nástrojov Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC).

Ide najmä o nové verzie nástrojov:

  • SME Instrument,
  • Fast Track to Innovation,
  • FET-Open,
  • EIC Horizon prizes.

Brožúra vyšla v elektronickej verzii a môžete si ju stiahnuť tu (PDF).

Článok prevzatý z: innonews.blog