„Tipy pre úspešný návrh – Fast Track to Innovation“, je nová príručka, ktorá má pomôcť organizáciám, ktoré chcú predložiť návrh do schémy programu Horizont 2020 Fast Track to Innovation (FTI). Tá podporuje uvedenie prelomových inovácií na trh v rámci projektov konzorcií.

FTI je súčasťou pilotného projektu Európskej inovačnej rady (EIC) a slúži ako systém podpory inovácií. Zameriava sa na konzorciá riadené priemyslom, ktoré sa snažia o zavádzanie trhových inovácií. Spája však všetky typy a veľkosti inovátorov z celej Európy.

Príručka by mala byť užitočná pre podporu konzorcií na spoločné predloženie návrhu FTI. Cieľom je pomôcť organizáciám lepšie porozumieť požiadavkám a tak úspešne získať grant.

Autormi tejto príručky sú národné kontaktné miesta (NCP) programu Horizont 2020, ktoré pravidelne spolupracujú s žiadateľmi o FTI v rámci projektu ACCESS4SMEs. Táto príručka vychádza z potrieb týchto spoločností, ktoré komunikujú s NCP.

Odporúčania uvedené v dokumente zahŕňajú aj spätnú väzbu od hodnotiteľov FTI najatých Európskou komisiou a príjemcov, ktorí získali grant FTI. Príručka by mala byť užitočná pre každého, kto chce uspieť v Fast Track to Innovation a získať všeobecné tipy týkajúce sa predloženia do programu.

Najbližšie uzávierky predkladania projektov sú: 22.10.2019 a v roku 2020 (19.2., 9.6., 27.10.).

Sprievodca je dostupný na stiahnutie tu (PDF).

 

Článok prevzatý z innonews.blog