Workshop Young professionals – pozostávajúci z dvoch hodinových blokov vznikol za účelom rozvoja talentu a prípravy na budúcu kariéru začínajúcich profesionálov. Cieľom bolo posilnenie profesionálneho rastu a rozvoja iných ako technických zručností s možnosťou spoznávania kolegov a budovania siete kontaktov. Pridanou hodnotou programu bolo tiež možnosť stretnúť študentov, ktorí si na podujatie Night of Chances prišli hľadať zamestnanie a dostali tak príležitosť získať spätnú väzbu priamo od súčasných zamestnancov zúčastnených firiem.