Dňa 26. februára sa 23 anglicky hovoriacich účastníkov zúčastnilo interaktívneho, mimoriadne zaujímavého on-line workshopu New Generation of Founders, ktorý vznikol pod záštitou Grow with Google a bol realizovaný v rámci spolupráce s UVP TECHNICOM.

Celý workshop trval 5 hodín a bol zameraný na Design Thinking metodológiu, ako aj jej praktické využitie prostredníctvom tímových úloh a reálnych výziev.

Účastníci si spolu s Google certifikovanou trénerkou, Šárkou Patkošovou, prešli empatickými rozhovormi s užívateľmi, stanovovali si výzvy, zabavili sa počas tímového brainstormingu a v závere vytvárali prototypy, ktoré potom v rámci worshopu prezentovali.

Workshop bol plný kreatívnych nápadov, kolaborácie a účastníci v závere získali uznávaný Grow with Google certifikát.