Jarný IT tábor pre deti

V týždni od 2.-6. marca 2020 sa v campuse TUKE pod koordináciou Laboratória počítačových sietí (KPI) TU v spolupráci s UVP TECHNICOM a vedením Miroslava Michalka, vedúceho Laboratória počítačových sietí, uskutočnil Jarný IT tábor pre deti druhého stupňa základných škôl. Účastníci – 21 deti absolvovali naozaj pestrý zážitkový a motivačný program, v rámci ktorého sa mali deti možnosť oboznámiť s tým čo ich čaká na vysokej škole, prípadne aké úlohy riešia vedci a pedagógovia TUKE. Program tábora zahŕňal:

  • Oboznámenie sa s vytváraním 3D modelov a ich tlačou na 3D tlačiarni a taktiež , s virtuálnou a rozšírenou realitou (pod vedením Ivany Novákovej zo startupu APONI) .
  • Návštevu Slovenského technického múzea a Virtuálnej jaskyne v Laboratóriu LIRKIS (KPI FEI).
  • Oboznámenie sa s fungovaním unikatného pracoviska Stavebnej fakulty – pasívnym domom, testovaním stavebných materiálov, programovaním hry Minecraft na Raspberry Pi, či prehliadku Prototypového centra Strojnickej fakulty.
  • Zážitkové programovanie s Mirekom Biňasom z Katedry počítačov a informatiky (microbit-y), či so študentom Mirom Murínom z Laboratória počítačových sietí úvod do vývoja mobilných aplikácii pre Android.
  • Zážitkové oboznámenie sa s prácou záchranára s využitím modernej IT technológie „boj proti korona vírusu v ´priestoroch UVP TECHNICOM pod vedením „multifunkčnej záchranárky zo startupu APONI – Ivany Novakovej.

Tábor bol realizovaný v priestoroch Katedry počítačov a informatiky (FEI) a na viacerých ďalších pracoviskách TU a v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.

„Deti zhodnotili, že to bolo úplne parádny tábor a my sa z toho tešíme. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do organizácie tábora zapojili: Ondrejovi Kainzovi a Monike . A samozrejme projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorí tento výnimočný tábor nám umožnil realizovať“!