Spolupráca TUKE so spoločnosťou T-Systems ma úž viacročnú tradíciu a v rámci tejto spolupráce je organizovaných celý rad významných priekopníckych aktivít – workshopov, seminárov, unikátnych projektov. Významnou je aj už viacročná spolupráca so Startup centrom „iNovlab“ pri organizácií akceleračného programu pre startupy v Startup centre TUKE.

Práve analýze tejto spolupráce a diskusii o ďalšom rozvoji tejto spolupráce bola venovaná aj návšteva skupiny VIP predstaviteľov spoločnosti na TUKE. Hostia navštívili priestory Katedry počítačov FEI TUKE a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, ktorá sa konala 25.7.20. Členmi delegácie boli:

  • Georg Pepping – HR Director & Board Member, T-Systems International, GmbH
  • Anna Broda – VP HR for Global Points of Production Network, T-Systems International, GmbH
  • Igor Stancik – VP HR, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, s.r.o
  • Martin Dzbor – DT IT Solutions Slovakia

V rámci návštevy UVP TECHNICOM sa účastníci stretnutia mali možnosť oboznámiť s aktivitami UVP TECHNICOM, a hlavne so spoločnými aktivitami UVP a DT IT Solutions, ktoré sú organizované.

Delegácia sa mala možnosť oboznámiť aj s projektami dvoch startupov: Nordics IO a HRIIS. Prezentácie startupov členov delegácie zaujali svojimi inovatívnymi projektami.